VKS-Peshtera

                                              СЪОБЩЕНИЕ                 РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ […]

                                          СЪОБЩЕНИЕ                 РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – […]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че във ВКС ЕООД е получено писмо от Регионална здравна инспекция – Пазарджик, с което информират за резултатите от извършено пробонабиране на водата за питейно-битови нужди […]