Новини

                                          СЪОБЩЕНИЕ                 РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – […]

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че във ВКС ЕООД е получено писмо от Регионална здравна инспекция – Пазарджик, с което информират за резултатите от извършено пробонабиране на водата за питейно-битови нужди […]

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 РЪКОВОДСТВОТО НА […]

                                                  СЪОБЩЕНИЕ  РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС […]