Контакти

Адрес за посещения: Пощенски код + град: Пощенски адрес:Лице за контакти:

Длъжност:

Телефонен номер:

Факс:

e-mail:

Интернет адрес:

ул. “Димитър Горов“ 14-164550 гр. Пещераул. “Димитър Горов“ 14-16
инж. Звезделин Вукев

Управител

0350/6-21-84, 0350/6-21-31

0350/6-21-84

vik_peshtera@mail.bg

www.vks-peshtera.com