Профил на Купувача

Съгласно Закона за обществените поръчки „Профил на купувача“ е интернет-адрес на възложителя, който  съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти.

Тел. за контакт: 0350/6-57-09

Интернет Адрес на „Профил на Купувача„:

http://op.vks-peshtera.com

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ