Новини

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е         РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ЖЕЛЕЗНИЯ […]