Новини

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е                 РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД,  ДНЕС НА 03.07.2020 […]