СЪОБЩЕНИЕ

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ  НА   30.05.2018 ГОД.

ОТ 8.00 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА , РАЙОНА ОКОЛО УЧИЛИЩЕ „ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ „ КАКТО И ОКОЛО РАЙОНЕН СЪД ПЕЩЕРА.

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО