АВАРИЯ

                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД „БАТАШКИ ПЪТ „ НА 18.04.2019 ГОД. ОТ 9.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА. , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В РАЙОНА ПО УЛИЦИТЕ „ МИХАИЛ ТАКЕВ „ БЛОКОВЕТЕ НАД „ ЛУКОЙЛ „ САБАХАТИН АЛИ „ ОСМАН ЕФЕНДИ „ РЕЗЕРВОАРА „ РАЙОНА ОКОЛО“ МБАЛ ЗДРАВЕ „ ПЕЩЕРА, РАЙОНА ОКОЛО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ „   КАКТО И НА ПРЕСЕЧКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО