С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД, ДНЕС 09.04.2020 ГОД.  Е ВЪЗМОЖНО НАРУШЕНО  ВОДОПОДАВАНЕ В РАЙОНА НА БЛОКОВЕТЕ  НА „ЛУКОЙЛ“И ПОНИЖЕНО  НАЛЯГАНЕ В  ЮЖНАТА ЧАСТ НА ГРАДА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА ПЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.