НОВА АВАРИЯ В С.РАДИЛОВО

                                       С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ДНЕС 24.04.2020Г. В КЪСНИТЕ ЧАСОВЕ НА ДЕНЯ ВЪЗНИКНА ВТОРА  АВАРИЯ НА ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД  В С.РАДИЛОВО НА УЛ. ГЕОРГИ АНГЕЛИЕВ,  ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВАНО  ВЪВ ВИСОКАТА ЮЖНА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

                                        РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО