С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НА УЛ. „ГОРНО БРОДИ“ №1 ДНЕС НА 05.05.2020 ГОД., ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА УЛ. „СТЕФАН КЪНЧЕВ“ И ГОРНАТА ЧАСТ НА УЛ. „СВЕТИ КОНСТАНТИН“ .

                  ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.