СЪОБЩЕНИЕ

                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ ПРОБЛЕМ В ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕТО ДНЕС НА 12.06.2020 ГОД., ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА  ЛЕТОВИЩЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН“

                  ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.