СЪОБЩЕНИЕ

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД,  ДНЕС НА 03.07.2020 ГОД. , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА УЛ.“ВЛАДО БРАЦИКЛИЕВ“ И УЛ. „НИКОЛА ДОНСКИ“  .

                  ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.