С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ НА 04.07.2021 И 05.07.2021 ЩЕ ИЗВЪРШИ ХИПЕРХЛОРИРАНЕ НА ВОДАТА ОТ „НОВОМАХАЛЕНСКИ“ КАПТИРАН ИЗВОР, ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНИ ПИТЕЙНАТА ВОДА НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ НУЖДИ В СЛЕДНИТЕ РАЙОНИ ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ТУРСКАТА МАХАЛА И БЛОКОВЕТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „ЛУКОЙЛ“ .