С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ ПАДНАЛИТЕ ОБИЛНИ ВАЛЕЖИ ПРЕЗ НОЩТА НА 20.07.2021 ГОД. В РОЙНА НА С. НОВА МАХАЛА СЕ ПОЛУЧАВА СИЛНО ЗАМЪТВАНЕ НА РЕКА „НОВОМАХАЛЕНСКА“ И ОТ ТАМ НА  „НОВОМАХАЛЕНСКИ“ КАПТИРАН ИЗВОР, ЗАХРАНВАЩ ГР. ПЕЩЕРА . ПИТЕЙНАТА ВОДА НЯМА ДА БЪДЕ ГОДНА ЗА ПИТЕЙНО БИТОВИ НУЖДИ  В СЛЕДНИТЕ РАЙОНИ : ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, ТУРСКАТА МАХАЛА И БЛОКОВЕТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „ЛУКОЙЛ“ . ЗА СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕНО И ВОДОПОДАВАНЕТО.

РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.