СЪОБЩЕНИЕ

                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ДНЕС 29.07.2021 ПОРАДИ АВАРИЯ,ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ПЛ.“ХР.БОТЕВ“ И ПО УЛ.“САМОКОВИТЕ“,“АЛ.КОНСТАНТИНОВ“,“ВЛАДО РИЛСКИ“ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ОТСЕЧКИ КЪМ ТЯХ.

                  ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.