С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ДНЕС 4.09.2021 Г. ПОРАДИ АВАРИЯ Е СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ. ГОРНО БРОДИ,УЛ.ЧЕПИНСКИ ВРИЗ, УЛ.ДОЛНО БРОДИ, УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ,     УЛ. СТЕФАН КЪНЧЕВ И ВИСОКАТА ЗОНА НА УЛ. СВЕТИ КОНСТАНТИН.

ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО