Доставка на ел.енергия за нуждите на ВКС ЕООД – Пещера

„Процедура за възлагане на обществена поръчка -договаряне без обявление – за „Доставка на ел.енергия за нуждите на  ВКС ЕООД-Пещера“.

Публикувана в АОП на 24.06.2014 г.

 

Документи:

Обявление

Приложение

Техническа Спецификация