Договор за „Доставка на ел.енергия за нуждите на ВКС ЕООД-Пещера“

Сключения договор за „Доставка на ел.енергия за нуждите на  ВКС ЕООД-Пещера“ с ,,EBH България Електроснабдяване“ ЕАД:

Договор