Мътна вода

 Стартира промиване на Новомахленския каптаж. В засегнатите райони ще бъдат пуснати хидрантите по улиците, за да може мътната вода да изтече и да се прочисти и водопроводът. Самият каптаж, който осигурява водата за по-голямата част от града, ще бъде изолиран. Водоподаването ще става от другите източници. Това обаче ще доведе до намалено налягане, което ще се усети най-вече във високите зони на града.