СЪОБЩЕНИЕ

                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАШ ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖ “ НОВОМАХАЛЕНСКИ “ НА   19.07.2018 ГОД. ОТ 8.00 ЧАСА ДО 20.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА , РАЙОНА ОКОЛО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ “ ЛУКОЙЛ, РАЙОНА ОКОЛО УЧИЛИЩЕ “ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ И  МБАЛ. ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ.

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО