С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА   СВОИТЕ АБОНАТИ , ЧЕ ПОРАДИ ПЛАНОВ РЕМОНТ ОТ ЕР ЮГ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА 20.03.2019 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА ДО 17.00 ЧАСА. ПОРАДИ ТОВА КАСАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСА ВОДА И КАНАЛ В ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДА РАБОТИ.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО