НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ

              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ОТ 9.00 ЧАСА НА   01.11.2018 ГОД. /ЧЕТВЪРТЪК/ ДО 22.00 ЧАСА НА 02.11.2018ГОД. /ПЕТЪК/ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ЧАСТИЧНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНА И ЮЖНА ЧАСТ НА ГРАДА, КАКТО И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЖИВУЩИ В БЛОКЧЕТАТА ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „ ЛУКОЙЛ“. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТО СЕ ОГРАНИЧАВА ПОРАДИ ПОДМЯНА НА КВАРЦОВ ПЯСЪК НА БЪРЗИЯ ФИЛТЪР ОТ КАПТАЖ „ НОВОМАХЛЕНСКИ“.

 

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО