С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НА УЛ. „СПАРТАК“ ДНЕС НА 18.04.2020 ГОД. , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В  КВАРТАЛ „ИЗГРЕВ“ .

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                                   ОТ РЪКОВОДСТВОТО