АВАРИЯ В С. РАДИЛОВО

                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ДНЕС 24.04.2020 ГОД. ПОРАДИ АВАРИЯ НА ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД  В С.РАДИЛОВО НА УЛ. ГЕОРГИ АНГЕЛИЕВ ВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСОКАТА ЮЖНА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

             ЕКИПИ НА „ ВКС „ ЕООД РАБОТЯТ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

             ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛИ ПО ГЛАВНАТА УЛИЦА СЕ ИЗВЪРШВА В ЕДНАТА ЛЕНТА.

               РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

                                                               ОТ РЪКОВОДСТВОТО