СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във ВКС ЕООД е получено писмо от Регионална здравна инспекция – Пазарджик, с което информират за резултатите от извършено пробонабиране на водата за питейно-битови нужди на ул.“Чаталджа“ в гр.Пещера.

С цел информираност, прилагаме полученото писмо от компетентния орган.

С уважение,

ВКС ЕООД

Писмо от РЗИ-Пазарджик -  питейна вода на ул."Чаталджа"

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.