АВАРИЯ

 

                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  

 

              „ В К С „ ЕООД – ГР. ПЕЩЕРА УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ , ЧЕ ПОРАДИ АВАРИЯ НА ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД В РАЙОНА  ОКОЛО „БИОВЕТ“ НА 05.10.2018 ГОД. ОТ 16.00 ЧАСА ДО  06.10.18 ГОД. 16.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ.“ ОТЕЦ ПАИСИЙ „ УЛ.“ ЙОРДАН КОВАЧЕВ“ / ЗАД БИОВЕТ/ И ЧАСТ ОТ УЛ.“ СПАС ЗАФИРОВ“.

 

 

                РЪКОВОДСТВОТО НА „ ВКС „ ЕООД ГР. ПЕЩЕРА СЕ ИЗВИНЯВА НА СВОИТЕ АБОНАТИ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО.

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО